Prejsť na hlavný obsah

Drábské svetničky


Drábské svetničky sú pozostatky pôvodne dreveného hradu na pieskovcových blokoch v katastrálnom území Dneboh v okrese Mladá Boleslav, 4 km východne od Mnichova Hradiště. Nachádza sa v chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj, na území európske významné lokality sústavy NATURA 2000 a prírodné rezervácie Příhrazské skaly. Skalné pevnosť bola vybudovaná na severozápadnom okraji plošiny zvanej Hradu v nadmorskej výške okolo 370 m nm (105-155 m nad tokom rieky Jizery). Hrad je od roku 1958 chránený ako súčasť rozsiahlej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zahŕňajúce širší priestor hradiska hrad s priľahlou Klamornou. Vlastníkom pozemku s areálom hradu je Česká republika, správu a starostlivosť o pamiatku zaisťujú Lesy Slovenskej republiky.


Opevnené sídlo neznámeho mena bolo podľa archeologických prameňov založené niekedy v druhej tretine 13. storočia, v priebehu výrazné kolonizačné aktivity hradišťských cisterciánov. Drábské svetničky s blízkou Klamornou a opevnením Staré Hrady u Příhraz aspoň spočiatku plnili funkciu strážnych bodov, strážiacich kláštorný územia i časť pojizerské chodníky. Početné archeologické nálezy dokladajú existenciu hradu až do 14. storočia a len nevýrazne v 15. storočia, kedy je uvažované o jeho obnovenie počas husitských vojen.


Využívanie tesaných priestor v priebehu staršieho novoveku dokladajú tiež historické petroglyfy. Niektoré nápisy z 16. a 17. storočia spolu s výpoveďou písomných prameňov pripúšťajú schôdzky členov jednoty bratskej a možný pobyt utrakvistických kňazov. Okrajové dávky niektorých skalných blokov a predpolia hradu pozmenila ťažba pieskovcových kvádrov.


Hrad bol vybudovaný na piatich respektíve siedmich skalných blokoch, oddelených úzkymi puklinami. V niekoľkých výškových úrovniach 15-40 m vysokých skál sú dochované dve desiatky tesaných priestor rôznych funkcií, zvyšky piatich chodieb, tesané základy po siedmich drevených stavbách a piatich mostných konštrukciách a tesaný žľab preukazujúce ukotvenie drevené palisády. Na okrajoch skál možno miestami rekonštruovať drevené ochodze, medzi blokmi sú dochované drahšie po uzavretí puklín. Dominantou celej dispozícia bola mohutná zrubová veža chrániaci vstup do hradu po visutom alebo padacím moste. Stredoveký vstup bol vedený od východu z blokov nadväzujúcich na súvislý skalné predvolené. Najväčší miestností hradu je kaplnka - světnice s tesaným oltárom, odkrytým v roku 1921.


Drábské svetničky sú vyhľadávaným cieľom turistov. Dnešné turistický prístup vedený odspodu přitesanou skalné škárou vznikol pravdepodobne roku 1830, schodisko bolo rozšírené v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia Klubom československých turistov. Dnes je hlavná časť vrcholových partií skalných blokov prepojená sústavou rebríkov a mostov (prehliadkový okruh).


Prehliadka hradu je bezplatná a prebieha bez sprievodcu. Prehliadková trasa začína drevenou vstupnou bránkou, zrekonštruovanú v roku 2016. Táto časť pamiatky je pre návštevníkov prístupná vždy od 1. apríla do 31. októbra, v denných hodinách, s obmedzením pri nepriaznivom počasí.


Najkratšia cesta ku skalnému masívu vedie po modrej turistickej značke od parkoviska Kavčina v obci Dneboh (0,6 km). Najbližšia vlaková zastávka v obci Březina na trati č. 070 Praha-Turnov je po žlto značenej ceste vzdialená od skalného hradu 2,5 kilometra.


Horolezeckú oblasť Drábské svetničky tvorí severozápadná časť Příhrazské vrchoviny medzi chatou Na Krásne vyhliadke a Klamornou. V skalnom pásme dlhom dva kilometre bolo popísané na 111 skalách 915 lezeckých ciest.


Na všetkých skalných blokoch súvisiacich s hradom Drábské svetničky je všetka horolezecká činnosť z dôvodu ochrany kultúrnej pamiatky zakázaná. Zákaz sa týka objektov uvedených v databáze Českého horolezeckého zväzu: Drábské masív, Partizán, Drábské Stĺp, Štvorlístok a severnej a východnej stena veže Dráb.

Komentáre

Populárne príspevky z tohto blogu

Rokytnice nad Jizerou, Lysá hora

Rokytnice nad Jizerou (nemecky Rochlitz an der Iser) je mesto a horské letovisko v západných Krkonošiach. Nachádza sa v Libereckom kraji, v okrese Semily, v pretiahnutom údolí Huťského potoka medzi masívmi hôr Stráž (782 m), Čertova hora (1022 m) a Lysá hora (1344 m) a pozdĺž ľavého (východná) brehu rieky Jizery. Žije tu približne 2 600 obyvateľov.

Python kód jednoduchý kalkulátor

Tento jednoduchý Python program žiada užívateľov, aby vybral požadovanú operáciu. Možnosti výberu 1, 2, 3 a 4 sú platné. Sú vybrané dve čísla if ... elif ... else a vetvenia sa používa na vykonanie určitej sekcie programu. Používateľom definované funkcie add (), Subtract (), multiply () a divide () vykonávajú príslušné operácie.
# Program make a simple calculator # This function adds two numbers def add (x, y): return x + y # This function subtracts two numbers def Subtract (x, y): return x - y # This function multiplies two numbersdef multiply ( x, y): return x * y # This function divides two numbersdef divide (x, y): return x / y print ( "Select operation.") print ( "1.Add") print ( "2.Subtract") print ( "3.Multiply") print ( "4.Divide"

Traveler prémiová HTML šablóna zadarmo na stiahnutie

Prémiová HTML šablóna Cestovateľ je jedinečná šablóna pre super jednoduché použitie nielen pre cestovné kancelárie a agentúry, ktorá umožňuje aj začínajúcim užívateľom vytvoriť jedinečné originálne webové stránky na okamžité nasadenie.

Webové motívy a stránky šablón sa dokonale zobrazujú na každom zariadení, vrátane stolových počítačov, notebookoch, tabletoch a všetkých typoch smartphonov. Sú plne priateľské pre vyhľadávacie a indexovacie služby, ktoré vám zaistia prvé pozície v popredných miestach vyhľadaných výsledkoch vyhľadávania.
Prvotné myšlienkou v tvorbe originálneho dizajnu je vyjadriť určitú jedinečnosť, nevšednosť každej aplikácie, ktorá je pre zákazníka zaujímavá a nevšedná. Dôležitým faktorom je, aké sú na počiatku zadania a predstavy zo strany zákazníka, a ako veľký je teda priestor pre navrhnutie úplne originálneho dizajnu aplikácie alebo webovej stránky.

Mojím zámerom je tvorba originálneho softvér tak, aby som sa za svoje dielo nemusel pred zákazníkmi hanbiť, a aby zákazník nemusel vynaložiť viac prostred ...