Drábské svetničky Zanechať komentár

Drábské svetničky sú pozostatky pôvodne dreveného hradu na pieskovcových blokoch v katastrálnom území Dneboh v okrese Mladá Boleslav, 4 km východne od Mnichova Hradiště. Nachádza sa v chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj, na území európske významné lokality sústavy NATURA 2000 a prírodné rezervácie Příhrazské skaly. Skalné pevnosť bola vybudovaná na severozápadnom okraji plošiny zvanej Hradu v nadmorskej výške okolo 370 m nm (105-155 m nad tokom rieky Jizery). Hrad je od roku 1958 chránený ako súčasť rozsiahlej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zahŕňajúce širší priestor hradiska hrad s priľahlou Klamornou. Vlastníkom pozemku s areálom hradu je Česká republika, správu a starostlivosť o pamiatku zaisťujú Lesy Slovenskej republiky.

Opevnené sídlo neznámeho mena bolo podľa archeologických prameňov založené niekedy v druhej tretine 13. storočia, v priebehu výrazné kolonizačné aktivity hradišťských cisterciánov. Drábské svetničky s blízkou Klamornou a opevnením Staré Hrady u Příhraz aspoň spočiatku plnili funkciu strážnych bodov, strážiacich kláštorný územia i časť pojizerské chodníky. Početné archeologické nálezy dokladajú existenciu hradu až do 14. storočia a len nevýrazne v 15. storočia, kedy je uvažované o jeho obnovenie počas husitských vojen.

Využívanie tesaných priestor v priebehu staršieho novoveku dokladajú tiež historické petroglyfy. Niektoré nápisy z 16. a 17. storočia spolu s výpoveďou písomných prameňov pripúšťajú schôdzky členov jednoty bratskej a možný pobyt utrakvistických kňazov. Okrajové dávky niektorých skalných blokov a predpolia hradu pozmenila ťažba pieskovcových kvádrov.

Hrad bol vybudovaný na piatich respektíve siedmich skalných blokoch, oddelených úzkymi puklinami. V niekoľkých výškových úrovniach 15-40 m vysokých skál sú dochované dve desiatky tesaných priestor rôznych funkcií, zvyšky piatich chodieb, tesané základy po siedmich drevených stavbách a piatich mostných konštrukciách a tesaný žľab preukazujúce ukotvenie drevené palisády. Na okrajoch skál možno miestami rekonštruovať drevené ochodze, medzi blokmi sú dochované drahšie po uzavretí puklín. Dominantou celej dispozícia bola mohutná zrubová veža chrániaci vstup do hradu po visutom alebo padacím moste. Stredoveký vstup bol vedený od východu z blokov nadväzujúcich na súvislý skalné predvolené. Najväčší miestností hradu je kaplnka - světnice s tesaným oltárom, odkrytým v roku 1921.

Drábské svetničky sú vyhľadávaným cieľom turistov. Dnešné turistický prístup vedený odspodu přitesanou skalné škárou vznikol pravdepodobne roku 1830, schodisko bolo rozšírené v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia Klubom československých turistov. Dnes je hlavná časť vrcholových partií skalných blokov prepojená sústavou rebríkov a mostov (prehliadkový okruh).

Prehliadka hradu je bezplatná a prebieha bez sprievodcu. Prehliadková trasa začína drevenou vstupnou bránkou, zrekonštruovanú v roku 2016. Táto časť pamiatky je pre návštevníkov prístupná vždy od 1. apríla do 31. októbra, v denných hodinách, s obmedzením pri nepriaznivom počasí.

Najkratšia cesta ku skalnému masívu vedie po modrej turistickej značke od parkoviska Kavčina v obci Dneboh (0,6 km). Najbližšia vlaková zastávka v obci Březina na trati č. 070 Praha-Turnov je po žlto značenej ceste vzdialená od skalného hradu 2,5 kilometra.

Horolezeckú oblasť Drábské svetničky tvorí severozápadná časť Příhrazské vrchoviny medzi chatou Na Krásne vyhliadke a Klamornou. V skalnom pásme dlhom dva kilometre bolo popísané na 111 skalách 915 lezeckých ciest.

Na všetkých skalných blokoch súvisiacich s hradom Drábské svetničky je všetka horolezecká činnosť z dôvodu ochrany kultúrnej pamiatky zakázaná. Týka sa objektov uvedených v databáze Českého horolezeckého zväzu: Drábské masív, Partizán, Drábské Stĺp, Štvorlístok a severnej a východnej stena veže Dráb.

zdieľanie
Prosím čakajte...

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *