Elektronická hudba je hudba, ktorá využíva elektronické hudobné nástroje, digitálne nástroje a hudobné technológie založené na obvode. Vo všeobecnosti sa dá rozlišovať medzi zvukom vyrobeným pomocou elektromechanických prostriedkov (elektroakustická hudba), ktorý sa vyrába iba pomocou elektroniky. Elektromechanické nástroje zahŕňajú mechanické prvky, ako sú struny, kladivá atď. A elektrické prvky, ako sú magnetické snímače, výkonové zosilňovače a reproduktory. Príklady elektromechanických zariadení produkujúcich zvuk zahŕňajú telharmónium, Hammondov orgán a elektrickú gitaru, ktoré sú zvyčajne dostatočne hlasné pre výkonných umelcov a divákov, aby ich počuli s nástrojovým zosilňovačom a reproduktorovou skriňou. Čisté elektronické nástroje nemajú vibračné struny, kladivá alebo iné mechanizmy na vytváranie zvuku. Zariadenia, ako sú tammin, syntezátor a počítač, môžu produkovať elektronické zvuky.

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.