Klasická hudba je umelecká hudba vytvorená alebo zakorenená v tradíciách západnej kultúry, vrátane liturgickej (náboženskej) a sekulárnej hudby. Zatiaľ čo presnejší termín sa používa aj na označenie obdobia od 1750 po 1820 (klasické obdobie), tento článok sa týka širokého časového obdobia pred 6 storočím nl až do súčasnosti, ktoré zahŕňa klasické obdobie a rôzne iné obdobia. Centrálne normy tejto tradície sa stali kodifikované medzi 1550 a 1900, čo je známe ako obdobie bežnej praxe. Európska umelecká hudba sa vo veľkej miere odlišuje od mnohých iných neeurópskych klasických a niektorých populárnych hudobných foriem svojim systémom notácie zamestnancov, ktorý sa používa už od 11 storočia. [2] Katolícki mnísi vyvinuli prvé formy moderných Európskej hudobnej notácie s cieľom štandardizovať liturgiu v celej celosvetovej cirkvi. Zápisy zamestnancov zo západu používajú skladatelia na to, aby uvádzali interprete stúpania (ktoré tvoria melódie, basové čiary a akordy), tempo, meter a rytmy pre hudbu.

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.