Prejsť na hlavný obsah

príspevky

Zobrazujú sa príspevky so štítkom prameň Labe

Labská lúka a prameň Labe

Labská lúka - je náhorná plošina parovinného charakteru ležiace v západnej časti Krkonôš v nadmorskej výške približne 1350 až 1400 metrov.
Dominantou zo severnej strany je vrchol Violík ležiace na česko-poľskej hranici. Na západnej strane z Labskej lúky vyteká potok Mumlava; v jej strede potom leží vo výške 1387 metrov prameň Labe. Labe tu tečie k juhovýchodu a lúku opúšťa blízkosti Labské búdy. Západne od nej sa pri okraji lúky nachádza automatická stanica SHMÚ pre meranie atmosférického ozónu.
Cez Labská lúku prechádzala ešte v 16. storočia obchodná cesta spájajúca Čechy a Sliezsko.
Labská lúka predstavuje územia so vzácnou vegetáciou, ktoré je súčasťou 1. zóny Krkonošského národného parku (v rokoch 1952-2008 v rámci štátnej prírodnej rezervácie Západokrkonošská, resp. Pramene Labe). Okrem kosodreviny sa tu nachádza rašeliniská a vzácna endemitní kvetena vrátane glaciálnych reliktov (napr. Všivec Sudetské, ostružina moruška). Rastlinstvo je prispôsobené tunajším drsným klimatickým podmienkam - Lab ...